IKARIKAR http://www.ikar.sk

Michaela Laškodyová

 

Animovia (Michaela Laškodyová)12.8.2011
 

Svitlo nové ráno, slnko sa práve usalašilo na kedysi tmavej oblohe. Jeho lúče sa kĺzali po obrovských stromiskách, padali na kríky, či do riek. Plazili sa však aj po veľkých, rozsiahlych lúkach. Kdesi hlboko v na oko pustej džungli žil kmeň ľudí. Volali... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Michaela Laškodyová

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: