IKARIKAR http://www.ikar.sk

Michal Kerestúri

 

Cor in manu (Michal Kerestúri)16.6.2012
 

...Platónove ústa sú miestom vystupujúcej duše, sú miestom mysle zhmotnenia. A ja som ten šťastný, kto mohol a smel chytiť tie sladké horúce bozky, vnárať sa do svetov roztokov duše a tela, ideí, vášní a jeho tajov. Som preto skazený, ak toto pre... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Michal Kerestúri

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: