IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Miroslav Ivančík

14OOr-10N-1.jpg
O mne

...keď duša vzlietne nad oblak, keď dotkne sa jej vánok večnosti, prežitím bolesti, smútku, straty, ale i radosti, nádeje a lásky...potom prežité ukladá sa do duše a následne i na papier aby odovzdalo skutočnosť, ktorá hoc sa mnohým môže javiť neskutočná, predsa vychádza zo živého prežitia a prebúdzajúceho sa poznania.

Moje naj
http://www.vialucis.cz/kapitola1.htm

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: