IKARIKAR http://www.ikar.sk

Miroslav Minarovič

 

zbesilosť (Miroslav Minarovič)30.4.2017
 

zbesilosť Za úplnku raz stál som vlasti, poblíž plot a vôkol ďalší. Stuhnutý mrazom praštiac kosti, s vystretým telom plným zlosti. Z nohy na nohu si vraviac slová, či pomoc mi nik neprivolá? Nie, sám sebe zvykneš hneď dnes darmo čakám... pokračovanie
 
 

prepáč (Miroslav Minarovič)30.4.2017
 

prepáč Prepáč za slzu vyronenú prúdom, tebe som, bol i budem naveky, no osud, sen a život nejdú v jednom, tak jedno rieknem, tisícraké prepáč! ... pokračovanie
 
 

pustina (Miroslav Minarovič)30.4.2017
 

pustina A čo je pravdy na tom, že smiech Ti upadne, že tvár Ti upne sa do hnevu a nesváru. A čo je pravdy na tom, že svetlo Ti unikne, že svet navždy pokrčíš a hodíš ho za hlavu. Ten pocit naveky a načisto lapí Ťa nekoncom obpne sa myseľ... pokračovanie
 
 

palma (Miroslav Minarovič)22.4.2017
 

palma Vyrástla palma z noc na deň um nahlas praví o oku Ach telo premárne never mu luže ťa od svitu do mrku. Vyrástla ona veru že navyše priamo z betónu Veľká a košatá s opicou sediacou rovno u trónu. A z druhej strany tiež... pokračovanie
 
 

rada (výzva) (Miroslav Minarovič)22.4.2017
 

rada (výzva) Neopi čudáka rohlíkom nenúkaj srdcu preludy bo v svete je nie semeno z kého láska sa vykľúby. To z edenu prísť musí tá čírosť krištáľu bo krištáľ dočista zhnusí sa ľudskému plemenu. Neudri čudáka po hlave ak rohlík... pokračovanie
 
 

prepáč a vďaka (óda) (Miroslav Minarovič)22.4.2017
 

prepáč a vďaka (Óda) Ty hlavou keď razíš si lono prv’ tebe keď zorčím tvár z dlane v zem ukladám semä ja nebeské sny v očiach mám. ... pokračovanie
 
 

Z výšky smiech (Miroslav Minarovič)19.4.2017
 

Bojisko prázdne duše už vymreli, nečestná sláva padlému anjelu. Zmráka sa, stmieva sa k noci sa chýli, nepočuť slovo už, nevidieť pokoru. Špina keď nad zlato a zlato nad život, duša je bytosti olejom vo vode. Rad stojí strnule, telo je... pokračovanie
 
 

Mor (Miroslav Minarovič)19.4.2017
 

Padla lesť na svojho pána, ba prešla v mor navyše. Márne sa však zasekáva, pánovi sa prisnil sen. V ňom moc jeho je obrovská i mor smutne hľadí z radu otrokov. No, čas vliekol sa od času, tiež vládcu si opantal. Ruka silná zoslabla, nevládna... pokračovanie
 
 

Tak vďaka (Miroslav Minarovič)19.4.2017
 

Nadá sa necítiť ten pocit šťastia najmä keď myšlienky naň telo mrazia, tri zimy boli a dve letá treba aby zrodil sa ‘ak kvet tohto sveta, pocit krídel a lásky - nelásky hatiaci žiaľ a bôľ i chabé otázky. Tak vďaka víle, zo srdca snívaniu bo moci... pokračovanie
 
 

Nie som ten (Miroslav Minarovič)19.4.2017
 

daj ruku... ruku na plece môjho tela a ucítiš, že ja nie som... ...nie som ten, čo opája sa hromom čo hne údy v mene blesku nie ten, čo hlavou rvúco za oponou čo kvetom slnečnice v noci ...nie som ten, čo slnko má len v mysli nie ten, čo nevidí... pokračovanie
 


 

Projekt

mediálne
podporujú: