IKARIKAR http://www.ikar.sk

Natália Pavčová

 

Kto si? (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň bez rýmu... pokračovanie
 
 

Stratená (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň bez rýmu... pokračovanie
 
 

Nádej (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň... pokračovanie
 
 

Neutíchajúci boj (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň o dobre a zle... pokračovanie
 
 

Smutná skutočnosť (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň... pokračovanie
 
 

Svetlo v tme (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň... pokračovanie
 
 

Úprimné vyznanie môjho srdca (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň o mojich pocitoch + krátke poviedky zamerané na city... pokračovanie
 
 

City (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň o citoch a láske... pokračovanie
 
 

Oceán myšlienok (Natália Pavčová)22.10.2009
 

báseň o ľudskej mysli... pokračovanie
 
 

Noc (Natália Pavčová)22.10.2009
 

krátka báseň o noci... pokračovanie
 


 

Projekt

mediálne
podporujú: