IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Pavel Holečka

O mne

Pracujem ako technik, zaujíma ma ovocinárstvo, príroda, rád varím a mám veľkú úctu k tradíciám. Od malička som spätý s prírodou, vinohradmi a hlavne ľuďmi. Zaujímajú ma ich osudy, ich boj o miesto na slnku, rozuzlenie a konečné riešenie. Teším sa s nimi, keď je pozitívne. Teší ma hudba a fascinujú ma niektoré súťaže talentov v speve, nebrúsené diamanty.Veľa čítam, hlavne detektívna literatúra. Písanie je pre mňa prostriedok zachytenia vecí, ktoré majú dušu, uvedomenie si dobra.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: