IKARIKAR http://www.ikar.sk

Pavol Beláň

 

Vranie pierka (Pavol Beláň)11.3.2013
 

Je tomu takých dobrých päťdesiat rokov, keď sme si raz s kamarátmi Jožom a Ľudom vyšli pozrieť hniezda vrán do hája za našou dedinou. Mohli sme mať vtedy tak zo desať rokov. Spolu-žiak Ľudo nám o nich v škole referoval. Pamätám sa na ten deň celkom... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Pavol Beláň

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: