IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Pavol Dančanin

O mne

Narodil som sa 21. januára 1975 v Rimavskej Sobote. Keď som mal dva roky, presťahovali sme sa do Trenčína, kde som prežil detstvo a ranú mladosť. Tu som absolvoval Strednú priemyselnú školu stavebnú. Hneď po maturite ma prijali na Trnavskú Univerzitu, kde som študoval filozofiu. Absolvoval som v roku 2003. Po jej ukončení som nepracoval v odbore.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: