IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Pavol Kren

O mne

O sebe

Pod hlavou životopis hrubý
a na polici spisov pár.
Skutočnú krásu ľudstva ľúbi,
nečíta malomestský snár.

V ľuďoch chce objaviť vždy dobro,
tiež básní napísal pár strof,
priatelia sú mu druhou Modrou
- taký je študent filozof.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: