IKARIKAR http://www.ikar.sk

Pavol Ondreáš

 

Odkaz Hemingwaya (Pavol Ondreáš)29.10.2011
 

keď nevítam včasné ráno... pokračovanie
 
 

Lekno (Pavol Ondreáš)29.10.2011
 

Si ako lekno čo životom sa letmo vlieklo... ... pokračovanie
 
 

Moja cudzia žena (Pavol Ondreáš)15.9.2011
 

moja cudzia žena... pokračovanie
 
 

Ukradnutý z baru (Pavol Ondreáš)15.9.2011
 

Ukradnutý z baru... pokračovanie
 
 

Kráska zo sna (Pavol Ondreáš)10.3.2011
 

zo sna... pokračovanie
 
 

Polnočná návšteva (Pavol Ondreáš)20.2.2011
 

o živote... pokračovanie
 
 

Môj koniec sveta (Pavol Ondreáš)20.2.2011
 

o domovine... pokračovanie
 
 

Haló, je tam nebo? (Pavol Ondreáš)10.2.2011
 

len na skúšku som vytiahol zo šuflíka básne a budem sa tešiť na každú reakciu... pokračovanie
 


 

Projekt

mediálne
podporujú: