IKARIKAR http://www.ikar.sk

Peter Podhradský

 

Znamenie nehy (Peter Podhradský)30.12.2009
 

Okno na tvojej izbe je otvorené dokorán, chumáčik biely s popolavým pierkom vkĺzol dnu, svojimi krídelkami máva v hebkom vzduchu a bojazlivo opakuje: ,, Cukrú, cukrú.“ ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Peter Podhradský

O mne

Ing. Peter Podhradský, nar. 20.1.1975 Ilava
žijem a tvorím v Považskej Bystrici. Poézii sa venujem už od 13. rokov. Niekoľko rokov som spolupracoval aj v v Klube autorov Považia. Moje práce boli uverejnené v regionálnej tlači a v dvoch Almanachoch PB.
Sčasťou práce sú rýmované básne, texty piesní i básne písané voľným veršom. Okrem toho mám aké také aj hudobné predstavy o ich melódii, čiže robím aj komlet piesne. Tie som aj zlúčil do svojej malej muzikálovej prvotiny Do roka a do dňa alebo Ruská ruleta,ktoré by som rád s mladými z nášho sídliska aj rád zinscenoval.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: