IKARIKAR http://www.ikar.sk

Peter Rebels

 

KRÁDEŽ V SRDCI (Peter Rebels)4.10.2009
 

Neplač, Do mojich oči sa dívaj Tam utri slzu Tú ktorá čaká na teba, Tá ktorá kvapne na teba, a tvoje pery Na moje ústa Dotkne sa ťa Z nej sa napiješ Aj moje ústa Z nej budem dýchať Z nej budem žiť A moje srdce Bude tvojmu kývať... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Peter Rebels

O mne

Píšem básne o nás pre nás

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: