IKARIKAR http://www.ikar.sk

Petra Luptáková

 

Tam doma (Petra Luptáková)16.5.2010
 

Muži často nerozumejú ženskému správaniu. Pravdou však je, že ani žena veľakrát nerozumie sebe samej a tomu, čo sa v nej odohráva. Abstraktná poviedka Tam doma hovorí o vnútornom svete ženy, ktorý je spleťou množstva emócií. Emócie v príbehu ožívajú a... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Petra Luptáková

O mne

Ľúbim všetko, čo je krásne a bojím sa všetkého, čo zaváňa stereotypom.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: