IKARIKAR http://www.ikar.sk

Porota hodnotí finalistu Tunel Celkový počet komentárov: 41
 

Porota hodnotí finalistu Tunel
(autor Michal Valúch)

 

     Rukopis je klasickou ukázkou toho, jak vypadá sci-fi příběh, pokud si autor nezjistí žádné informace, nezná žádnou terminologii a ignoruje jakékoliv technické údaje a parametry. Jen pro příklad:

     Merkur má nejkratší dobu oběhu kolem Slunce (je mu nejblíže) a oběhne Slunce za cca 88 pozemských dní! Přitom autor píše v první kapitole: „Merkúr má veľmi dlhú obežnú dráhu a priblížiť sa k nemu bolo možné len keď bol najďalej od slnka.“ Merkur má ze všech planet nejkratší oběžnou dráhu, takže ji rozhodně nemá „velmi dlouhou.“ Doporučuji zjistit si základní fakta o planetě Merkur. V rukopise např. planeta jednou atmosféru má a jednou nemá.

     Dále: V rukopise se píše o vrtání až k jádru planety (podotýkám, že se vše odehrává v současnosti). Vrtání až k jádru (průměr je 4864 km! – cca jako Měsíc) trvá hrdinům 2h 35 min (celkem 3 vrty a je dosaženo jádra planety!) Něčeho takového není lidstvo zatím schopno a ještě dlouho asi ani nebude! A důvod vrtání není vůbec jasný – těžba? Výzkum…? Proč to nezadali robotům? Nač posílat lidi? Našlo by se mnohem více nejasností a nesmyslů, toto uvádím jen jako příklad.

     V rukopise se také často opakují informace a autor rovněž dělá chyby v psaní přímé řeči. Autorský styl je nezajímavý, popisy jsou vysloveně strohé, připomínají spíše školní cvičení na téma „jak popsat místnost“. Z hlediska stavby příběhu nutno poznamenat, že se v něm řada věcí děje jen z vůle autora a není podložena motivacemi ani logickým dějem.

     Rukopis rozhodně nedoporučuji ani k vydání, ani k ocenění. Spolu s rukopisem Bianca tvoří nejslabší „dvojici“.

MARKÉTA DOČEKALOVÁ

 


     Základným problémom tejto apokalyptickej prózy s morálnym apelom požmurkajúcim na čitateľa už z diaľky je jej absolútna nevierohodnosť.

     Kolumbijský narkomafián Pablo Escobar nechá vybudovať veľkolepý tunel zo Santa Cruz v Mexiku, až do Arizonského Národného parku v Spojených štátoch, aby cez neho mohol pašovať drogy.

     Vzápätí sa ocitáme na palube vesmírnej lode Yesterday, smerujúcej k Merkúru. Dvaja astronauti Marcus a Daniel majú priniesť vzorky z jeho povrchu. Príbeh tejto misie je prerušovaný pohľadmi do ich minulosti. Opisujú priebeh Danielovej autonehody a Markusovej univerzitnej epizódy, kedy presvedčil svoju priateľku, aby si nechal vziať ich spoločné dieťa.

     Daniel prinesie na loď z povrchu Merkúra podivný predmet pripomínajúci skamenenú palicu. V noci sa v ich lodi objaví neznámy muž, predstaví sa ako Rafael a oznámi, že prináša ľudstvu dar ozdravenia. Potom obaja zaspia a on zmizne. Cestou na Zem Marcus ochorie a Danielovi sa naopak výnimočne darí.

     Krátko po návrate na Zem, Marcus zomiera a mesto a Spojené štáty (???) zachváti epidémia, v rámci ktorej hriešnici odchádzajú na druhý svet a spravodliví sa uzdravujú. Daniel so svojou sestrou a jej deťmi uteká do Arizonského parku, aby sa zachránili. Nie je síce jasné pred čím, ale faktom je, že svet je v panike a vtedy treba utekať.

     Odhliadnuc od štylistickej a gramatickej úrovne je tento príbehový konštrukt prešpikovaný množstvom nepravdepodobností či vyslovených nezmyslov. Je príkladom toho, ako to dopadne, keď autor píše o niečom, o čom má iba veľmi hmlistú, alebo vôbec žiadnu predstavu. Opis komunikácie s centrom NASA, návratu lode alebo priebehu karantény vyvoláva úsmev na tvári.

     Autor by mal v prvom rade pochopiť, že morálne posolstvo podporené biblickými citátmi nestačí, ak príbeh nestojí pevne na nohách – t.j. nie je vierohodný. Popisy fungovania vesmírnej lode sú zúfalo amatérsky diletantské.

     Oceňujem snahu o kompozičnú stratégiu, hoci z textu v prvom rade trčí moralistické posolstvo, za ním sa vlečie zúbožený príbeh a postavy a úplne na konci zúfalo lapajú dych polomŕtve reálie a úplne odfláknutý jazyk.

DADO NAGY

 


     Próza sa začína motívom o stavbe mafiánskeho tunelu medzi USA a Mexikom, pokračuje vesmírnou výpravou na Merkúr a návratom na základňu NASA v USA a končí sa exodom hlavného hrdinu z USA do Mexika . Medzi to sú vložené retrospektívne pasáže o morálnych zlyhaniach účinkujúcich postáv.

     Spočiatku to vyzerá na sci-fi, no postupne sa próza vyvíja ako náboženská rozprávka, ktorá vyúsťuje do katastrofickej, div nie jehovistickéj agitky o uzdravovaní sveta božím trestom za spáchané hriechy. Postavy a deje sú podriadené tomuto účelu, nevykazujú známky nejakej osobnostnej autenticity, čoho dôsledkom je absencia hlbšie motivovaného napätia.

     Do deja vstupuje ako deus ex machina kňaz, ktorého prítomnosť je v próze nedostatočne motivovaná, hoci tlmočí tie jej najzávažnejšie posolstvá. Aj pre toto, ale aj pre nedostatok vnútorných väzieb medzi postavami, ktoré sa nahrádzajú iba vonajšími moralistickým charakteristikami, vyznieva próza naivisticky a naivisticko-propagandisticky vypáli aj celé jej katastrofické posolstvo.

    Autor sa ideologickosť pokúša prekryť vecnosťou a celkom logicky sformulovanými vetami, v ktorých nezriedka fatálne zablýskajú gramatické hrúbky a absolútna ignorancia čiarky.

ALEXANDER HALVONÍK

 

 

 

     Keby Valúch nejakým zázrakom aj napísal ten najúžasnejší príbeh na svete, deklasoval i diskvalifikoval by sa biednou, ba až primitívnou štylistikou plnou školáckych chýb a priam brutálnou neznalosťou slovenčiny, za čo raz celkom isto zhorí v pravopisnom pekle. Namiesto písania zideologizovaných, kresťanskou mytológiou podopretých a polopatistických moralít o dobre a zle, navlečených v riedkom sci-fi kabátiku, by sa mal vrátiť do základnej školy, aby ho naučili, kde a ako sa píšu čiarky, veľké písmená a najmä tzv. mäkké „i“ a ypsilon. Tých tzv. hrubých chýb nahromadil toľko, že z nich našinec môže postaviť novú babylonskú vežu, prípadne aj osprostieť.

     Nechápem, ako sa takýto rukopis mohol vôbec ocitnúť vo finálne o Literárnu cenu Mám talent 2013. Vlastne chápem, tá, čo ho tam posunula, si s Valúchom môže podať obe ruky a v tom pravopisnom pekle zhorí spolu s ním. Napísala: „Žiadny čarodejníci, upíry či vlkolaci.“ Dva ypsilony vo vete s piatimi členmi! Hroznô, povzdychli by si chlapi do piva v ľubietovskej krčme. A ja s nimi, lebo, prisámvačku, takto som si to prečítal na portáli Mám talent. Hanba.

     Na tomto opuse plávajúcom v klišéovitej schéme ma v dobrom slova zmysle nezaujalo vôbec nič. Príjemne ma prekvapilo, že ten anjelsky dobrý astronaut Daniel sa úplne na konci príbehu napokon obrátil na diabla a pobral sa za svojím zlým kolegom Markusom do pekla. No ja na takýchto čisto dobrých a čisto zlých ľudí neverím. Lebo viem, že aj v anjelovi je kus diabla a v diablovi kus anjela.

     Chudák Lajko Štúr, isto by spolu s kolegami z rovnomenného jazykovedného ústavu SAV navrhli autora verejne upáliť na hranici z jeho rukopisu. Nejaké to poleno by som pre istotu prihodil aj ja.

PETER HOLKA

 


     Autor sa pokúsil o román – podobenstvo, a to s ambíciou, aby mal nábožensky správne mravoučné vyznenie. Aj keby sme jeho cieľ akceptovali, nemožno sa len tak zmieriť so skutočnosťou, že ho napĺňal autor, ktorý mal veľké problémy s obyčajnou gramatikou, jednoduchou štylistikou a čo i len trochu zaujímavým fabulovaním.

     Príbeh astronauta, ktorý po lete na Merkúr obdarí ľudstvo darom archanjela Rafaela, sa do začiatku až do konca rozvíja podľa podľa vopred danej schémy, ktorú tam vložil autor. Posolstvo, že dobrí ľudia majú žiť dobrý a dlhý život, kým zlí ľudia majú byť za svoje hriechy potrestaní už počas života, je zabalené do takej vetchej literárnej podoby, že by nepritiahla ani ľudí, ktorí by sa inak s takýmto posolstvom či s jeho autorom vedeli a mohli stotožniť.

     Okrem toho, že kniha nie je zbytočne dlhá, ťažko nájsť na nej ešte nejaké ďalšie prednosti. Nie je vhodná na cenu ani na vydanie.

MARIÁN LEŠKO

 


     Aj keby som sa dokázala povzniesť nad skutočnosť, že autor ma po celý čas irituje neospravedlniteľne zlou gramatikou, považovala by som Tunel za nekvalitný text.

     Nehovorí zo mňa len nepochopenie pre jeho faux pas v podobe hrubých chýb ako „mladý astronauti“, „v krátery“, „na pravo“, „zo siedmych, čo sú vždy pripravený“, alebo „vskipela v ňom žlč“, prípadne nevôľa voči imidžu chronického „nepoužívača“ čiarok v súvetiach.

     Autora považujem za štylisticky ťažkopádneho, textovo neohrabaného, plochého vo fabulácii a (neúspešne) epigónskeho pri imitovaní klasiky v žánri science-fiction.

     Je únavne doslovný v pasážach, ktoré si to nevyžadujú, drží sa prekonaných schém a značne neinovatívne sa prelúskava k výdobytkom žánru, ktoré by mal mať – ak by bol kultivovaným autorom – už dávno osvojené. Jeho písaniu by rozhodne pomohlo, keby sa na ikonického Stephena Kinga neodvolával len v podobe prázdnej zmienky, prípadne alúzie na „Richarda Starka, člena správnej rady spoločnosti E Bank Company“, ale keby skôr rešpektoval vnútorné zákonitosti textu.

     Na jednej strane oceňujem pokus o príspevok do žiadaného a čoraz populárnejšieho segmentu apokalyptickej science-fiction, na druhej strane sa mi autorovo spracovanie nezdá byť dostatočne invenčné a originálne. Žáner totiž už dávno pokročil od bezfarebných konštatovaní, že „sa celý systém už zrútil“ a „mestá prestali fungovať“.

     Čitateľa odchovaného na početných verziách konšpiračných teórií o konci sveta a iných hrôzach len ťažko navnadia naivné odvolávky na Starý zákon, „knihu Tobias kapitolu 12, verš 15“. Zostáva skôr dojem o čosi rozsiahlejšej slohovej práce.

ZUZANA BELKOVÁ

 

 

Verdikt poroty

    Rukopis nezískava Literárnu cenu, ani prémiu. V takejto podobe nie je ani vhodný na vydanie.

 

 

 Komentáre

oly ole4.9.2013
 

Nechajte čítať aj hlúpych a literárne nezorientovaných ľudí, prosím. Inak by to mohli zabudnúť a potom by boli takí a ešte aj negramotní. Čo sa týka návrhu čistiek, ktoré by tu porobil p. Holka, nielenže by tu nemusel zostať na kameni kameň, ale mohlo by sa stať, že by tu nezostalo vôbec nič. Súťaž sa teraz nesie v zmysle – medzi slepými je jednooký kráľom. Tak uvidíme:)

ole oly4.9.2013
 

Kto je ten jednooký? A kto by mal teda byť ten dvojoký? A ktorí sú tí slepí? Mudrlant.

oly ole4.9.2013
 

Ten ktorý mi odpísal bude asi patriť medzi slepých, pretože sa podpísal mojim pseudonymom.

Ján Mrva4.9.2013
 

1. Kauza Bubinostar – Náhodou, jeho texty sú tak zlé, až sú dobré, škoda že pôvodnú paródiu na poviedky, ktorú pán Holka recenzoval, Bubino zamenil za kvázi opravenú, ktorá je už iba suchá a nie až tak vtipná. Našťastie, na komentároch k jeho dielam sa dá dobre zabaviť dodnes.
2. Projekt MámTalent – buďme radi, že vôbec niečo také existuje. Grafomani, pisálkovia, netalentovaní ľudia... no a čo? V konečnom dôsledku nás vychváli alebo zatratí čitateľ, dobrej knihe nepostup v súťaži nezaškodí a zlej výhra nepomôže, v konečnom dôsledku je aj tak finálny porotca diela čitateľ a následná predajnosť knihy.
3. Umenie – v dnešnej dobe? Ste sa zbláznili? Ľudia chcú sex, krv a zábavu, nie čítať o problémoch, ktoré možno oni sami prežívajú. Chcú sa odpútať od reality. Načo napísať umelecky vysoko hodnotné dielo, ak z neho predáte 500ks? Čítali ste niekto Jiřího Kulhánka? Ja áno. Jeho knihy sú akčné Béčka s veľmi vysokou predajnosťou. A výborne sa čítajú. Ako keď si pozriete v telke Komando alebo Predátora so Švarcenegrom – oddych, žiadne rozmýšľanie... jednoducho zábava. To žiada dnešný ľud a ja tiež.
4. Bukowski – čítali ste jeho sprosté knihy? Sú geniálne. Je umenie byť sprostý, ožratý, grcať a šukať kadejakú defku? Dekadencia, ale strašne dobre sa číta a je zábavná.
5. Selekcia na MT – ako si to predstavujete? Kto nastaví latu kvality? Kto bude posudzovať, čo sa môže uverejniť a čo nie? Podľa mňa je selekcia jasná – jednoducho ju určí čitateľ. Isteže, hviezdy sa dajú hádzať aj podvodom – viď diskusiu „Muži sú ako vyrážky“, ale dielu to nepomohlo, je to odpad. Treba to nechať tak, ako to je. Zlé vyhnije a dobré vyrastie.
6. Závisť – nezáviďte, pokiaľ ste sa nedostali do finále. Hromy blesky, kto si zaslúžil a kto nie sú irelevantné, viď bod 2. Áno, mne sa ľahko hovorí, ale no a čo - onedlho možno v hodnotení dostanem riadne na držku a preplačem tri dni a tri noci, jak vojak Fábry, ktorý nevedel pochopiť systém zaraďovačky.

matasaska5.9.2013
 

Čítala som Bukowskeho...:) máš pravdu, raz za čas mám chuť siahnuť po \"sprostej knihe\". Iba tak... aby som sa pohoršila, zasmiala, nechápala, nezaťažovala sa.
Ale ja rada siahnem po AKEJKOĽVEK\" knihe. Aj tej \"ťažšej\", kde sa filozofuje, po takej, kde si nútený sa zamýšľať, možno aj porovnávať, súhlasne krútiť hlavou, že áno, to poznám, aj ja som to zažila.
A nemáš až tak pravdu s tým, že dobrej knihe nepostup nepoškodí. PREHLIADLI JU. Mala šancu vyhrať, seba klamať nemusíme, mala šancu vyhrať okrem vydania aj peniaze. Aj keď tie by nemali byť hlavnou motiváciou, samozrejme.
Tebe, Janko, držím prsty. A áno, aj v tom máš pravdu, že ľahko sa ti vyjadruje, keď ty tam si. :)

Ján Mrva6.9.2013
 

Tak jo, uznávam, že je lepšie aj vyhrať ako \"iba\" byť vydaný a dobrej knihe to môže ublížiť :) Ale poviem ti, mne by to stačilo. Vieš čo mi povedal jeden chlapík, čo sa na slovensku dosť venuje sci-fi a fantasy žánru? Že byť vydaný v Ikare je snom každého sci-fi/fantasy spisovateľa.

jazz4.9.2013
 

pokiaľ viem, žiadny systém hodnotenia ešte nevyhovel všetkým. základom je, že hodnotenie je subjektívna záležitosť. či ide o hodnotenie rukopisu alebo hodnotenie umeleckého dojmu voľnej jazdy v krasokorčuľovaní.

nechajte porotcov, nech sa vyjadrujú ako slobodní ľudia a nechajte hodnotiteľov, nech si obhajujú svoj verdikt pri posudzovaní rukopisov. nič iné ani robiť nemôžete.

považujem za scestné obviňovať porotcov či hodnotiteľov niekoľkých rukopisov v epizodickej súťaži za to, že sú zodpovední za stav portálu mamtalent. je to buď prešpekulovaný alibizmus alebo absolútne nepochopenie zmyslu tohto portálu.

vážení súdruhovia, úroveň tohto portálu vytvárajú všetci, čo tu publikujú. a pretože je tu minimum ľudí s naozajstnou chuťou a schopnosťami písať, zato je tu neúrekom sebastredných grafomanov, obmedzených konzumentov ponášky na život, nevzdelaných ignorantov, ktorí >>nepotrebujú<< vedieť nič o gramatike, štylistike, histórii, spoločnosti, či nebodaj o literatúre a dianí v nej, vyzerá to tu presne ako to vidíte. kedysi som bol šéfom mesačníka Odpady. Peter Holka sa ma spýtal, či je to časopis pre nejakých začínajúcich autorov. vtedy sme sa na tom zasmiali, dnes mám pocit, že by to bol naozaj priliehavý názov pre taký časopis.

je jednoduché viniť z vlastnej lenivosti iných. ale to určite nikomu nepomôže.

mamtalent je zahltený odpadom. potreboval by viac takých čističov, ako je Peter Holka. inak skolabuje. žiaľ, ak si pozriete rebríček najčítanejších autorov a nájdete tam na poprednom mieste také neuveriteľné sprostosti, aké produkuje bubinostar a až za ním sa objavujú autori, ktorí naozaj majú perspektívu a budeme o nich počuť, svedčí to aj čosi o (ne)vkuse publika a preferenciách čitateľov. čiže aj čitatelia a návštevníci majú svoj podiel na úrovni a stave mamtalentu.

matasaska4.9.2013
 

Sám pán Holka nepriamo naznačil(ne)vkus hodnotiteľa diela Tunel. Podľa mňa by diela mali vyberať rovnakí hodnotitelia aj v semifinále, aj vo finále. Takto by sa vyhli textom, ktoré by pokojne mohli mať jednotný názov-Odpady.
čo sa týka bubinostara, myslím, že jeho čítanosť nie je košér, že si ju dvíha umelo. Neverím, že na tomto portáli je toľko bláznov, ktorým by sa jeho pseudotexty páčili.

DARK4.9.2013
 

matasaska, nielen na tomto portáli je mnoho nezorientovaných bláznov. Ako čitateľov, tak vkladateľov. Ver, že ich je tu dosť. Ocitli sa niekde, kde by mali mať aspoň snahu pozdvihnúť úroveň, čítať, čítať a čítať, kým niečo napíšu či iným ohodnotia, hlavne čítať teórie a ešte hlavnejšie dobré rady na MT (priznávam, aj z tých treba selektovať, hoci kedysi som si myslela, že hodnotitelia sú objektívni a nezaujatí ľudia, ktorí čo-to vedia, teraz, a nielen teraz, sa mi domnienka vyvrátila dokonale), ale pre nich je najdôležitejšie zavesiť a zmiznúť. A keď sa ukážu, dožadovať sa komentárov a hlavne pozitívnych, veď ich diela sú viac ako umelecké.
Kedysi sa dalo nabrnkať hviezd koľko chcel autor, dnes sa to nedá a podľa toho sa ľahko spozná, kto si ich nabrnkal, keďže už vôbec nepribúdajú ani omylom. Keby podaktorí začali nanovo, možno by išli do mínusu :)). Ale keď ich teší ignorácia faktu, že ostatní nie sú hlúpi, nuž nech sa váľajú vo vlastnom brude. Mnohí tu na MT si už hovoria spisovatelia, prípadne si vydávajú samizdaty, keď už majú voľné financie či dúpnych sponzorov, mysliac, ako tým pozdvihnú úroveň kultúry na Slovensku, ignorujúc pravidlá a vzdelanie.
A s tým náš zdravý rozum a úsudok nič nespraví. A keď sa podobné srágoriny dostanú do rúk ďalších nevzdelancov, tak... sodoma-komora, Cecilko :D

matasaska4.9.2013
 

Takže je to v pi... vnici. :) Alebo existuje nejaké šikovné riešenie?

jazz4.9.2013
 

ale nie, tak hlboko sa to ešte nedostalo:)

šikovné riešenie existuje - stačí vždy pomenovávať veci pravými menami.

a určite by pomohlo, keby tu mohli autori prispievať iba pod svojimi reálnymi menami. anonymita robí svoje - a v tomto prípade neúnosne zvyšuje ego predovšetkým tomu najhoršiemu, čo sa v našej džamahíriji za ostatné roky objavilo.

Lýdia J.7.9.2013
 

jazz: a určite by pomohlo, keby aj komentátori mali odvahu ísť pod vlastným menom. Prečo odsudzuješ, veď teraz ideš pod pseudo. Dobre - po tom, ako si ma gúglovali, aj ja tu idem iba pod skratkou. Zadarmo, iba tak, lebo ma Mámtalety bavili.

Ale niekto vie aj zarábať na svojom pseudomene, pritom sa tvári, že vrchovato neznáša pseudá. Asi tak, to je všetko, čo som mala chuť dodať.

jazz9.9.2013
 

áno, pomohlo by to. tí, čo tu publikujú a debatujú používajú aj svoje meno aj nick. a tí, čo to čítajú, si vedia dávať dokopy súvislosti, takže pre nich nie je problém identifikovať. svoj nick používam od roku 1977, keď ešte o internete nebolo ani počuť. a svoje meno ešte dlhšie. svojimi názormi sa netajím, a nicky nemením podľa toho, či si chcem napísať pochlebovačný komentár pod svoje veci.

DARK4.9.2013
 

jazz, snáď mi nechceš nahovoriť, že neanonymita vyrieši všetko?! Ľudia majú rôzne dôvody: možno sa im ich civilné meno nepáči, možno sa nepotrebujú najbližšiemu okoliu vystatovať, že niečo vytvorili, ak ich príbuzní či známi náhodne objavia, a preto zámerne zamlčujú, že tvoria a ani za nič na svete by nedali svoju tvorbu čítať príbuzným. A určite je to nevyhnutnosť aj z iných dôvodov. Už neraz sa v súťažiach stalo, že anonymného poslali ďalej, i vyhral, lebo nik nebol ovplyvnený tým, že je to úplne nový autor a hodnotili dielo, nie autora, a nik tým, že sa jedná o už publikujúceho. Na takých sa vždy inak prihliada.
Anonymita je niekdy vhodná a ego snáď rovnaké, či sa sa podpíšeš alebo nie. Či myslíš, že ak by som sa podpísala občianskym, vedel by si dokonale, s kým máš česť? Ani náhodou. I tak by som zostávala anonymná. A vo tom to je. Ale rozumiem ti, čo si chcel vlastne povedať, lenže i tak zopakujem, že tá by tu nič nevyriešila.

Ján Mrva4.9.2013
 

Súhlasím, zavádzať praktiky ŠTB na Mámtalente je číra sprostosť.

jazz9.9.2013
 

nerozumeli sme sa. používať svoje meno by mal byť pre súdneho človeka záväzok. a stačí jednoduchá otázka - napísal by som svoj komentár, resp. publikoval by som svoj text v rovnakom znení, keby som musel použiť svoje vlastné meno? myslím si, že cez túto jednoduchú otázku by prevažná väčšina tunajších >>autorov<< neprešla.
inak, nech si publikuje kto chce a čo chce. našťastie právo výberu mi zostalo, takže si vyberám.

DARK4.9.2013
 

S tým pi...vničným samizdatom :)) neexistuje žiadne, tam je sebavedomie umelca väčšie ako rozzúrené stádo slonov, ktoré nik nezastaví, ale s týmto našim portálom ešte nie je všetko stratené. Alebo si to len naivne myslím? Uvidíme.

Laura =)4.9.2013
 

Obdobnými slovami vyjadrený aj môj názor... Veľmi ťažko sa tu presadzuje... Čitateľnosť je malilinká... Resp. najčítanejšie články sú tie, ktoré majú uverejnené bannery... I keď, čitateľnosť ešte o ničom nesvedčí, pretože ak niekto klikne na banner, dielo sa zobrazí, ale nie je isté, či si ho dotyčný/á prečítal...

Veľká pravda je, že všetci, ktorí sme prihlásení na tejto stránke, či ako potenciálni autori, alebo iba čitatelia tvoríme úroveň portálu...

DARK4.9.2013
 

jazz, použil si vynikajúci príklad s menovaním. Okrem neho kazí vkus, a čo je horšie, aj detí, ďalší nepoučiteľný navrátivší sa protagonista, neuvedomiac si, čo za odpady produkuje, a za nimi ďalší nenapraviteľní, asi nič nečítavší občania. Nechce sa mi ich nazývať prispievatelia, lebo neprispievajú k ničomu, naopak. Návrhy čistiť portál, aspoň trochu ho napraviť, možno urobiť priečinky čo je celkom naprt a z čoho by mohlo niečo byť, stroskotali. A nebolo ich málo.
Mnohí kričíme po náprave, mnohí sa radšej vzdali slova a mlčky prikyvujú. Toto tu je už donebevolající, Cecilko. Alebo volajúce po zrušení MT, čo si želám zo všetkého najmenej, tie nezištné rady, ktoré sú obrovským prínosom pre všetkých, a ktoré asi inde nedostanú, tých by bolo naozaj škoda. Z portálu sa pomaly vysťahovávajú dobré či lepšie mená, neriadene pribúdajú neriadení grafomani, a, čo je horšie, čím ďalej tým je ťažšie dopracovať sa k niečomu čitateľnému. Keď mi pred očami defilujú tie isté mená, už to odrádza. Nemám chuť aspoň nazrieť, aj to málo času, čo mi zostáva, keď sem nazriem, a hľadať.
Napriek tomuto negatívnemu komentáru ešte stále oceňujem snahu na \"druhej strane\", oceňujem hodnotenia, ktoré nie sú scestné a zaujaté, ale niečo, okrem nádeje, tu zomiera.

lumi924.9.2013
 

Súhlasím s DARK, že portál by si mal viac dať záležať na tom, čo tu nájdeme. A ja viem, že dnes je to hlavne otázka času, ale možno by bolo fajn, keby odborníci nehodnotili len diela v súťaži, ale aj iné, ktoré sú na stránke. Ja sama som sem niečo pridala a ak by mi odborník povedal, že je to nanič, rada to stiahnem a nebudem obťažovať. Možno by potom aj viac ľudí, ktorí posielajú svoje \"diela\" do súťaže, dlhšie pracovalo na diele a premýšľalo, či na to vôbec majú. (Vrátane mňa, keďže som vypadla medzi prvými). Sme predsa len začiatočníci a potrebujeme pomoc. A ako správne niekto podotkol, úroveň toho, čo sa ľuďom páči a čo nie udávame my, tak sa snažme:)

DARK4.9.2013
 

lumi92, ty si aspoň z tých snaživých, preto vyzývaš ostatných, ale zadubencov nikdy nepreonačíš. Mnoho z nich si ani len toto nepoprečitujú. Ak by čítali a zamysleli sa, už dávno by sa nepriživovali na tomto portáli. Ale oni tu parazitujú a je im jedno, že ho za chvíľu zožerú.
Naše výlevy, ponosy či návrhy na zlepšenie zostanú v komentároch, okrem toho v našich myšlienkach a želaniach, zakrátko ich \"prebije\" nové hodnotenie, a potom príde šok z udelenia cien. Alebo nepríde a neudelia nič. U mňa a mnohých na cenu a ani len prémiu nie je nikto z \"vyvolených\", minimálne polovica v prvej šestke ani nemá čo robiť. Na vydanie, po úpravách, snáď nejaké dielo - dve sú.

DARK4.9.2013
 

Dielo - dve - možno i tri.

jazz4.9.2013
 

šok z udelenia cien:) ako pekne si to nazvala.

problém je možno v tom, že normálny literárny portál sa zmenil na dostihovú dráhu a každý chce byť najlepší a prvý. lenže ako je z dostihov dávno známe - prvý v cieli je vždy kôň.

a tak tu autori zabúdajú, že prvoradé je premýšľať a tvoriť a všetci sa dali na dostihy. ale to už mohla rovno prísť lotéria, jej výsledok by bol rovnako relevantný. posledné, čo sa mi na tomto portáli páčilo, bola Uľa Vasila Demka. vlani dostala prémiu. doteraz sa však na pultoch neobjavila. takže - wocogou?

DARK4.9.2013
 

wocogou v prípade Vasila vie on sám, my, teda aspoň ja nie, nevieme.
Dostihy... nuž, možno i hej. A že každý chce byť najlepší, to je nám tak akosi prirodzene dané, proti tomu netreba protestovať, veď by sme dodnes sedeli na stromoch, vyberali si blšky z kožúškov a jedli banány, ak by sme nevymýšľali polepšiť i prilepšiť si.
Počkajme si teda na konečný rezultát, a nepochybujem, že budeme všetci čubrnět. :)

Laura =) (Eva Hrašková)3.9.2013
 

Som tu pomerne nová, ale už teraz by som chcela, aby si porotcovia prečítali moje \"dielko\". Dostať spätnú väzbu od toľkých ľudí, ktorí sa v problematike vyznajú je skvelé. V oboch prípadoch. Aj keď je reakcia kladná, i keď je záporná (žiaľ, i vo finále). Trošku sa obávam Vašich komentárov, milí kolegovia, pretože ma demotivuje v uverejňovaní ďalších častí, a ešte viac v čakaní na ďalší ročník ceny MT.
Sama viem, že kontakt s vydavateľstvami je veľmi obtiažny, a túto stránku považujem za obrovské plus pre nových, nádejných autorov. Veľmi mi je ľúto, že mi pracovné povinnosti nedovoľujú čítať texty tak často, ako by som chcela. Je super, že si môžeme všetci vzájomne pomôcť pochvalami aj konštruktívnou kritikou. Na základe týchto komentárov by sme mali zaujať sebakritický postoj a diela do súťaže poslať, resp. neposlať vôbec. Ušetrili by sme tým veľa práce ľuďom, ktorí si dávajú tú námahu, a čítajú naše začiatočnícke dielka úplne celé.

Napriek negatívnym komentárom ku \"kritike\" poroty držím projektu palčeky a verím, že nám prinesie ešte veľmi veľa dobrých diel (najmä v knižných podobách). Ja sama podporujem najmä slovenských autorov, okrem svojich obľúbených stálic každoročne pribudne do mojej knižnice viac kníh autorov, ktorí boli objavení práve na tejto stránke. Ku každej vydanej knihe sa staviam s obdivom a úctou, ale aj kriticky, a najčastejšie porovnávam, či by som aj ja dokázala podobným spôsobom zaujať čitateľov...

Držím palce každému, kto sa odváži dať svoje myšlienky na papier. Otvára tým pred inými kus seba... Niektoré diela sú krásne, iným možno stačí iba čas, aby dozreli...

DARK3.9.2013
 

Pani Belkovej sa podaril úsmevný \"brept\": \"Je únavne doslovný v pasážach\" malo určite byť \"Je doslovne únavný v pasážach\". Milé, nie?

Kristína Ježovičová3.9.2013
 

Ja si myslím, že to nie je brept.

Mária Blšáková3.9.2013
 

Je únavne doslovný... Ja som to pochopila tak, že zbytočne obšírne vysvetľoval niečo, čo obkecávky nepotrebovalo :)

DARK3.9.2013
 

Aha, veruže ani nemusí. Mne to na prvé i druhé prečítanie tak znelo, ale máš pravdu, v podstate to má zmysel i takto.

DARK3.9.2013
 

Nech sa na mňa Michal nehnevá, ale myslieť si, že uspeje, je rovnako naivné, ako celé jeho písačky. Akoby ich zostavilo dieťa II. stupňa ZŠ s dosť chabou slovnou zásobou, iba s poznatkami z podobných kníh, ktoré ho nadchli natoľko, že sa pokúsil o niečo podobné.
Niektoré nedokonalé i nesprávne podané informácie som mu kedysi vytkla, myslím, že to bolo práve v tomto diele. Namiesto úprav vložil dielo ešte raz, aby sa tam nenachádzali moje poznámky upozorňujúce na technické nedostatky. Myslím, že som vytkla i školácky detský štýl, popisy. Vystihla ich dokonale pani Dočekalová, v podstate i ostatní.
Všetky Michalove diela sú rovnako nezáživné a rovnako nevypísané, je cítiť, že autor málo číta, resp. málo si všíma. Nedali sa čítať (aspoň mne určite) ani po tretí odsek. A ten enormný výskyt základných chýb je obraz o nedostatočnom ovládaní jazyka, aj tu by mal niečo spraviť. O to zarážajúcejší bol verdikt \"postupuje\". Možno hodnotiteľa uchvátil nápad, ale to zrejme nestačí. Veľmi by som sa čudovala, keby dielo dostalo palec hore, pozastavovala som sa už nad tým, že nebolo hneď vyradené. Takéto niečo vydať by bola dehonestácia hlavne vydavateľstva.

DARK3.9.2013
 

Napokon si, po dlhšej úvahe, neodpustím uštipačnosť v podobe už vyjadrenej myšlienky pána Holku na adresu hodnotiteľky: zhodnotiť takéto dielo ako \"vidím v tomto rukopise potenciál\" a \"pútavé a svieže\" bolo pre mňa najväčšie sklamanie, odpustiac jej tie hrúbky.

jana tichá3.9.2013
 

Ja pána Holku proste žeriem. Pre jeho predvídavosť, keď mu už aj nechcem dopriať toľko múdrosti. :D Ak si spomínaš Dark na jeho hodnotenie Jiřího Z. aké \"pozdvižení\" to vyvolalo - že vraj sa dielo pánovi Holkovi vlastne nepáčilo, ale napriek tomu ho posunul ďalej.(!) Keby to tak predvídavo urobil aj tvoj a Adharin hodnotiteľ, nemuseli sme sa tu z istých príčin cítiť všetci tak kolektívne trápne. \"Kde udelali soudruzi z NDR chybu?\"

DARK3.9.2013
 

\"Stříleli za války do vzduchu.\"
jana, ticho aj nahlas s tebou súhlasím, nemuseli sme sa... aj čudovať. Šúcham pod stolom nohami a cítim sa ako Alenka v ríši divov :-))

Osman3.9.2013
 

Priatelia. Systém hodnotenia na MT je zlý!
Ako je možné, že si to doteraz nikto z hodnotiteľov nevšimol? Vo finále očakávam optimistické a nie dielo dehonestujúce komentáre. Znižuje to úroveň Mt. Ak dielo do finále nepatrí, preboha, tak ho tam nepustite!

Peter Štrba3.9.2013
 

Súhlasím, systém je zlý. Môj návrh: Základom je, že porotcovia by nemali mať nejakých predčítajúcich, ale sami by mali prejsť každý jeden prihlásený rukopis, ak to má byť spravodlivé. Ak nie celý, tak aspoň časť, pretože často už po niekoľkých stranách či kapitolách sa dá povedať, či sa oplatí čítať aj ďalej. Uznávam, že je to kruté, ale tak to údajne robia aj vydavateľstvá. Každý z porotcov by mal potom zostaviť vlastné poradie aspoň na najvyšších priečkach, ktorému by zodpovedali určité body. Sčítaním bodov od každého porotcu by vznikla finálová skupina s určitým počtom postupujúcich, v ktorej by bola veľmi malá šanca, že by sa v nej vyskytlo dielo, ktoré by niekto z porotcov dehonestoval. O celkovom víťazovi by rozhodla diskusia porotcov tak, ako to asi prebieha teraz.

lumi923.9.2013
 

Ja tomu nerozumiem. To sa do súťaže neprihlásil nikto, kto by vedel napísať niečo naozaj dobré, či len všetky vydarené diela akosi prepadli sitom? Čo nás čaká ďalšiu jar? Možno takýmto štýlom cenu zrušia:(

Lýdia J.3.9.2013
 

lumi92, áno - ja mám dojem, že niečo dobré prepadlo sitom. Kto toto posunul do finále?
Ja som mala šesť favoritov na literárnu prémiu - nie cenu. Prepadli... ktovie, možno aj bez opätovného prečítania po prvotnom hodnotení nejakého \"kvázi\" hodnotiteľa. Čo už? Ale je mi ľúto, že takýmto smerovaním speje Mám talent ku koncu. Bol to úžasný projekt.

DARK3.9.2013
 

Naozaj to bol nádejný a dobrý projekt.

Adhara3.9.2013
 

Čo dodať? Aj keď som hodnotený rukopis nedočítala do konca, moje dojmy z neho boli rovnaké ako dojmy porotcov. Najlepšie to z môjho pohľadu vystihli pani Dočekalová a pán Nagy.

Marta B.3.9.2013
 

Tak toto je sila! Vo finále MT sa musí porota opäť zaoberať \"nehodným\" textom. Je zaujímavé, že na vecné aj pravopisné chyby bol autor upozornený už 7. 9. 2012 - teda pred rokom, po publikovaní 1. kapitoly - a on si nedal tú námahu, aby s tým niečo urobil do marca 2013, kedy sa posielala tvorba do súťaže. Je to neúcta k slovu i k hodnotiteľom a v konečnom dôsledku k celej súťaži. Navyše, nechce sa mi pátrať ani po tom \"vinníkovi\", ktorý takéto \"dielko\" posúval ďalej a ďalej, až sa ocitlo vo finále. Prepáčte, ale nechcela by som byť teraz v jeho koži :-))

matasaska3.9.2013
 

Veru, Marta, ani ja. :)
Hodnotila to Martina Hippová a ja prisámvačku neviem, či ona niekedy čítala dobré sci-fi. :D
Dlho budem spracovávať, aké diela postúpili... vlastne naopak. Dlho budem spracovávať, ktorým sa to nepodarilo. :)

Upozornenie správcu

Napíšte text v rámiku do poľa pod ním. V prípade, že nebude správne vyplnený mail_to_by_send

secNávštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: