IKARIKAR http://www.ikar.sk

Rado Fecik

 

Na druhej strane (Rado Fecik)7.4.2014
 

Boja sa sami seba. Boja sa, že zatiaľ čo sa budú snažiť vybudovať jedno šťastie im neodvratne utečie iné, ktoré je pre nich lákavejšie i keď o ňom nič nevedia, dokonca si ani nie sú istí, že existuje. Preto, nedokážu nič robiť naplno. Nedokážu ... ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Rado Fecik

O mne

Som milovník literatúry. Ako taký ju však nie len konzumujem (aj keď je to tá príjemnejšia stránka) ale sa ju snažím aj tvoriť. Korene môjho očarenia literatúrou je zrejme najsprávnejšie hľadať v mojom štúdiu nemeckej a holandskej filológie. Bolo to práve počas tohto štúdia, keď som prenikol do niektorých tajov písania, argumentácie, keď som sa zoznámil s kontextom, v ktorom vzniká samotná myšlienka/nutkanie tvoriť umenie. Litaratúra pre mňa vždy bola neodlučiteľnou súčasťou umenia a ako takú ju v vnímam i v rámci jej tvorby; mala by byť vyústením nejakej závažnej životnej situácie, produktom silnej emócie a zároveň túto emóciu predávať svojím príjemcom. Vrchol v tomto ohľade literatúra (a vlastne každé umenie) dosiahne vtedy, keď sa mu danú emćiu podarí pretaviť do formy, ktorá je jeho príjemcovi zrozumiteľná, ktorej obsah však zároveň nie je len zhmotnením snahy zaujať ale predovšetkým nositeľom nejakého posolstva. Výkričníkom, ak chete. Moje vnímanie literatúry charakterizuje ešte jedna zásadná vec, jej estetika. Vo svete jasných čísel, jednoznačných slov a zjednodušujúcich pohľadov na veci je literatúra tým médiom, ktoré môže (malo by) sprostredkovať iný rozmer, hľadieť za horizont a ponúkať metafory, nachádzať analógie, zabstraktňovať zjavné. To všetko v literatúre hľadám a to všetko sa zároveň do tej svojej snažím vkladať.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: