IKARIKAR http://www.ikar.sk

Renáta Palacka

 

Skuti?n? tv (Renáta Palacka)3.8.2019
 

Bola ?enou mnoh?ch tv?r?. Svet zatia? videl len jednu. Jej temn? du?a bola ukryt? hlboko v jej vn?tri a nikto ani len netu?il ak? je zvr?ten?. O?i farby letnej oblohy a svetl? vodop?d vlasom v ka?dom , koho stretla vyvolal pocit l?skavej... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Renáta Palacka

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: