IKARIKAR http://www.ikar.sk

Soňa Balážová

 

In medias res (Soňa Balážová)8.11.2013
 

In medias res Pravda života zrkadlový obraz prázdnych skiel, spájaný s vnútorným prežívaním a vonkajšou pretvárkou ľudských tiel. Plynutím sveta tvoria sa čiastky, Bledé či farebné, S pocitmi lásky a nenávisti, vláčia každodenné odplaty našich... pokračovanie
 
 

Nechápem (Soňa Balážová)31.8.2013
 

Nachladnutá myseľ, plná nechutných chutí. To čo robíš nedáva zmysel, otrávená krv sa na nás rúti. Svetlo, svetlo, svetlo a tma. Tma, tma, svetlo a tma. Zem sa točí opačným smerom, ako rýchlik medzi nebom a zemou, napáchol vraždami a... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Soňa Balážová

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: