IKARIKAR http://www.ikar.sk

Spev čierneho drozda (Modroočka)26.5.2015
 

0
 počet hodnotení: 0
prečítané 140, Komentáre 4

 
Záblesk
Triedy 9. ročníka kráčali ulicami smerom na parkovisko. Bol to ťažký deň. Celý čas chodili žiaci pešo po Banskej Bystrici a teraz sa zmorení ťahali k autobusu KAROSA. Rebeka, dievča z béčky, sa vliekla na konci. Nemo počúvala rozhovor svojich spolužiačok - Emy, Zuzany a Petry. 
,,Škoda, veľmi mi chýba," vzdychla Ema. 
,,Aj mne, ale bolo to preňho najlepšie. Len by sa trápil," povedala Zuzana a súcitne pohladkala svoju kamarátku po chrbte. 
Rebeka vedela, že sa rozprávali o koňovi, ktorého pre ťažko zlomenú nohu museli utratiť. Volal sa April. Bol síce dosť starý, no telo mal svalnaté a čierna srsť sa mu nádherne leskla. A takú hustú dlhú hrivu ako mal on, nemal nijaký iný kôň zo statku. 
Rebeka síce nikdy na koni nejazdila, no chodila na dlhé prechádzky a statok mávala po ceste z dediny hneď naľavo. Veľakrát sa ta stretla s Emou či Zuzanou a i v škole veľa počula o koňoch, takže mala v tomto smere prehľad. 
Konečne dorazili na parkovisko. Modrý autobus, ktorý si zaplatili, čakal na svojom mieste. Tučný bradatý autobusár otvoril dvere a znechutene čakal, k...
hodnotiť:
hodnotiť
12345

 


Komentáre

Alia S.31.5.2015
 

Modroočka, dielu treba venovať množstvo hodín, ak ho mieniš dostať do povedomia čitateľov. Hneď prvé vety odrádzajú. V prvom rade by si mala veľa čítať, pretože sa nevieš správne vyjadrovať. Ďalšími nedostatkami sú začiatočnícke chyby, chyby z nepozornosti, občas nesprávne umiestnená čiarka, klišé, nevypísaný štýl, detinské popisy.
To všetko a ešte mnoho viac uberá na čare.

1. kapitolu si nazvala: „19:55 – čas poslednej melódie“. Vychádza mi, že v tom čase sa stala havária, lenže ten dodatok je jedno veľké patetické klišé.

1. veta: „celé dve triedy 9. ročníka kráčali ulicami smerom na parkovisko“:
- „celé“ je zbytočné, netreba plytvať slovami, ak aj bez nich má text význam,
- číslovky sa vypisujú slovom, až na výnimky.
2. a 3. veta: Bol to ťažký deň.
- „byť“ je často používané sloveso začiatočníkov, ktorí majú slabú slovnú zásobu a lenivosť vymýšľať vhodnejšie slovesá,
- „to“ – aj nadmerné využívanie ukazovacích zámen je častým prejavom začiatočníckeho písania, aj v tvojom texte sa vyskytujú. V podstate je veta zbytočná, iba niečo predznačila, no nedozvedeli sme sa dôvod \"ťažkého\" dňa.
3. veta: „celý (opäť zbytočné „celý“)
ten (zas ukazovacie zámeno) čas chodili žiaci pešo po meste a teraz sa zmorení ťahali k autobusu KAROSA.“
- čitateľ by ma vedieť, prečo sa motali po meste, keďže autor má zdôvodniť konanie svojich postáv, aby nevyvolával zbytočné otázky a aby činy hrdinov dávali zmysel.
Stačí napísať k autobusu, nie je podstatné aký model – alebo je?
5. veta: Nemo počúvala rozhovor svojich spolužiačok.
- ak je zrejmé, komu čo patrí, netreba vypisovať: svoje spolužiačky, svoje modré oči, pohladkala svoju spolužiačku a pod.
6. veta: „Škoda...“ vzdychla Ema smutne. – ak človek vzdychá, nikdy nie veselo. Čiže zas zbytočné slovo.
8. veta – „ktorého pre ťažko zlomenú nohu“ – zlá štylizácia, vhodnejšie je napísať: ťažká zlomenina,
- „dať utratiť“ – vhodnejšie by znelo: museli utratiť, bez „dať“.

Takto by sme mohli v každej druhej vete vyznačiť nedostatky.
Okrem týchto chýb sa ti daria robiť ďalšie, tu sú rady, ako sa ich vyvarovať:
- poriadne si po sebe kontroluj text, občas ti chýba písmeno, občas sa vyskytnú iné chyby
- vyjadruj sa literárne, formuluj premyslene a presne, nie takto: už sa začala jazda, bývalo zle od žalúdka, do uší si nasadila slúchadlá“ (slúchadlá sa nenasadzujú „do uší“), na mobile si pustila, hodilo ju dopredu, poriadne sa vyvracala, keď jej už došli slzy, – bežne sa rozprávame inak, ale pri tvorbe literárneho diela sa treba s textom pohrať, inak štylizovať
- neopakuj informácie dokola: „pri Rebeke sedel Erik, jej spolužiak“ – z prvej vety vieme, že sa jedná o spolužiakov na výlete (asi výlete), takže čitateľ si domyslí, že je to spolužiak a nie starší brat, či strýko, či ktokoľvek iný,
- nepridávaj zbytočné dodatky: „autobus, ktorý si zaplatili, čakal na mieste“ – ak by si ho nezaplatili, nečakal by na nich na parkovisku, je teda úplne zbytočné napísať, že si ho zaplatili,
- presné údaje (čas, vzdialenosť a pod.) tiež nie sú vhodné: že spala presne dvadsaťštyri minút je nepodstatné
- maj jasno v pojmoch: ak napíšeš, že niečo niekoho obklopovalo, čitateľ si predstaví, že niečo niekoho obstúpi a rovina nemôže obklopiť cestu, skôr sa okolo nej rozprestiera,
- nepoužívaj klišé: tma ako v rohu, na pokraji smrti,
- premýšľaj nad každým detailom: na začiatku nehody si spomenula záblesk – čo sa zablyslo?
- tri bodky sa dávajú tam, kde je niečo nedopovedané, ty si ich použila pri popise autonehody, kde si naopak mala zdynamizovať text, aby čitateľ mal pocit akcie, rýchlosti a nie ho spomaľovať bodkami,
- nevymýšľaj vlastné novotvary: brucho jej rozmátali kŕče.

Celkovo je cítiť nevypísaný štýl, slabú slovnú zásobu, nepremyslené detaily, čo je na tvoj vek prirodzené. No vždy si musíš predstavovať, ak už sa vrhneš do literárnej tvorby, či môže situácia vyzerať tak, ako píšeš, a použiť k jej popisu najvhodnejšie slová, správne vyjadrovanie, štylizáciu, čo sa dá dosiahnuť tréningom. Príklad: pri prevrátení sa autobusu si správne spomenula, že v uličke sú povypadané batohy aj cestujúci, napriek tomu sa dievčina prechádza po autobuse, teda po jeho úzkej uličke – to je ale nemožné.
Rovnako ako mŕtvu spolužiačku zvierala iná. Ak mŕtvej z krku trčal kus črepiny z okna (nie pozostatok z okna) a ochabnuto spočívala na sedadle, nemohla ju spolužiačka zvierať. Zrejme mŕtva ani nehľadela pred seba, predpokladám, že mala ovisnutú aj hlavu, nielen telo, nemohli jej teda hľadieť priamo do očí. Aby ju Zuzana zovrela, objala, musela by ju nadvihnúť, čím by si isto sama vďaka črepine ublížila. A ako asi, ako ju zdvihla, privinula k sebe, objala, keď medzi sedadlami nie je toľko miesta?

Učiteľky žijú, je teda málo pravdepodobné, že by príslušníci spovedali šokované ranené dieťa a od neho žiadali popis nehody a času bezprostredne pred ńou.

2. kapitolu si nazvala: Zvuky truhly. Vhodnejšie by bolo „Zvuky z truhly“, keďže truhla vydáva snáď iba vŕzganie, no podľa opisu šli zvuky – buchot z jej útrob, nie že ona sama ich vydávala.

Nechce sa mi pokračovať podrobne ako pri prvej kapitole. Snáď som ti poskytla množstvo rád, čoho sa vyvarovať, a už len zopakujem, aby si začala veľa čítať.

K prospechu neprispieva ani veta v profile: „som začiatočník s chybou, že ma nik nevie motivovať“ - je zle formulovaná, odvolávať sa na vlastnú chybu a na zodpovednosť brať iných, že nevedia motivovať, je nevhodné. V podstate najväčším negatívom zostáva, že vopred upozorníš na to, aby žiadny z tvojich textov nik nerozčítal.
Chyba je už v prvej vete: „som 14“. Ty nie si štrnásť, ty máš štrnásť rokov.

Takže: polepši sa vo viacerých smeroch, ak chceš zaujať, ak nie, všetka tvoja snaha je mrhanie časom tvojim i čitateľským.

Modroočka31.5.2015
 

Ďakujem za rady. Posnažím sa všetky chyby poopravovať. To, čo som tam nevysvetlila, sa časom vyjasní. Napríklad to, prečo Rebeku spovedal poručík, aj keď tam boli iní dospelí. Chcem mať v prvom rade dopísaný celý príbeh, potom začnem podrobnejšie opravovať. A nemám v profile SOM 14, ale MÁM 14, ale pokúsim sa opraviť aj tie chyby. Ešte raz ďakujem! :)

Alia S.1.6.2015
 

Vypočúvanie dieťaťa podlieha zákonu, zrejme nepoznáš ich presné znenia a za akých podmienok je možné podrobiť dieťa výsluchu či len poskytnutiu informácií, takže sa ti asi nepodarí vysvetliť, prečo je vypočúvané dieťa priam políciou. Ďieťa sa nemá stresovať, a preto je tvoj postup nevysvetliteľný, obzvášť vtedy, ak sú k dispozícii dospelí.
Ak píšeš, zároveň musíš \"vychytať\" všetky muchy, pretože o neopravený príbeh plný omylov a chýb nebýva záujem. A tiež nemôžeš očakávať, že ho budú čitatelia navštevovať znova a znova, keď ho začneš za pochodu opravovať, aby ho čítali opravený a upravený a zas opravený. Také tendencie tu sú, ale záujem o takto dokola upravované a vkladané diela nie je, každé dielo nám predsa stačí čítať raz, viackrát čítame výnimočne, a to len tie, ktoré za to stoja.
Musíš ho buď napísať riadne a originálne alebo vôbec, hlavne nie dokola upravovať a vkladať upozorňovať nás na nové a nové verzie. Ver mi.

Modroočka1.6.2015
 

Alia, povedala som, že v deji sa vysvetlí, prečo policajt Rebeku vypočúval. Máš pravdu, ale asi ti ušlo, že je to fantasy, a aj keď sa mi to nechce, prezradím ti, že poručík nebude celkom obyčajný človek a v príbehu sa ešte niekoľkokrát ukáže. Dej sa budem snažiť opravovať hneď.

Upozornenie správcu

Napíšte text v rámiku do poľa pod ním. V prípade, že nebude správne vyplnený mail_to_by_send

secNávštevník

 

Profil autora

Modroočka

O mne

Mám 15.
Milujem fantasy, najviac zo všetkého čarodejníkov a draky. Myslím, že o realite ani nedokážem písať. :)

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: