IKARIKAR http://www.ikar.sk

Svetozár Jirovský

 

Poviedka za pivo (Svetozár Jirovský)10.11.2009
 

Neuveriteľný príbeh krčmového rozprávača o strastiplnej ceste za láskou. Ako to vlastne všetko skončí? Je tá historka skutočne hodná jedného piva?... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Svetozár Jirovský

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: