IKARIKAR http://www.ikar.sk

T.J.B.

 

Mizantrópia (T.J.B.)14.11.2017
 

Mladý, neúspešný a predsa vzal pero do ruky a za posledné drobné píše o tom, ako začal a skončil obrovskú kapitolu svojho života.... ... pokračovanie
 
 

Quo vadis homo (T.J.B.)14.11.2017
 

Tri krátke básne...žena, človek, šťastie... ... pokračovanie
 
 

Adam & Ema (T.J.B.)14.11.2017
 

Dramatické spracovanie prežívanie mladého vzdelanca Adama, ktorý vidí v samote priestor na štúdium, pričom lásku považuje za prekážku k naplneniu svojich cieľov...až kým sa objavila Ona. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

T.J.B.

Schopenhauer píše:
O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: