IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

tryangel

...
O mne

narodená v deň, kedy boli za oknami dva metre snehu...
...kulminujúca medzi procesom zmrazovania a rozmrazovania...
...s potešením baliaca myšlienky do slov z celofánu...
...nadšená budúca profesionálna hráčka na triangel.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: