IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Veronika Verbová

O mne

Hľadám slová. Vhodné slová. Slová uistenia.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: