IKARIKAR http://www.ikar.sk

Viktor M

 

Cesty (Viktor M)7.11.2018
 

Akú váhu nesie to, čo žiak robiť mal by... pokračovanie
 
 

Denne (Viktor M)5.11.2018
 

Čo ťa ženie predovšetkým?... pokračovanie
 
 

Nezabudnem (Viktor M)5.11.2018
 

Život – ten prináša každý deň už nové rána... pokračovanie
 
 

Hľadám (Viktor M)16.10.2017
 

Pamätáš si dni, keď ty sám si bol stredom, keď všetko bolo na mieste a ty si kráčal predom? Hľadáš, akoby si kričal v lese prázdnom, obzeráš sa v cudzom svete, chladnom. Kde odišla tá bytosť z detstva ranného? Vtedy bol duch sýty, teraz vidíš... pokračovanie
 
 

Skutočnosť bytia (Viktor M)31.8.2017
 

Vidíš ako žijú duše nesmrteľné, čo cítia a hľadajú každodenne. Pohľad posvätný stále vidí očami, a to Pravdu, ktorú prijímaš na dlani. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Viktor M

O mne

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: