IKARIKAR http://www.ikar.sk

Víťazom Literárnej ceny Mám talent je žena!
 

     „Spisovateľstvo je naozaj remeslo...existujú síce rôzne remeslá, no písať si vyžaduje oveľa viac. Nestačí totiž iba písať, čo nám prichádza na myseľ. Treba myslieť okrem príbehu a postáv aj na výstavbu diela, štylistiku, vykreslenie charakterov, motivicky dotiahnuť príbeh, zdôvodniť konanie a výpovede postáv ap.“  Aj toto zaznelo okrem iného na poslednom stretnutí poroty, ktorá rozhodla o laureátovi Literárnej ceny Mám talent. Víťaz získa honorár 5000 eur, autorskú zmluvu a podiel na predaji...

     Jarmila Samcová, Alexander Halvoník, Peter Holka, Igor Hochel, Marián Leško a Dado Nagy.

     Porota v tomto zložení diskutovala takmer tri hodiny miestami búrlivo i vzrušene, určite však v dobrej nálade. Ktorý román si zaslúži to najvyššie ocenenie v súťaži Mám talent? Čo by mal spĺňať? „Mala by to byť literatúra v najlepšom slova zmysle – musí mať hĺbku a dobre sa čítať,“ povedal A.Halvoník. Dado Nagy dodáva – víťaz musí byť iné literárne poschodie. Nič v tom diele nesmie byť samoúčelné, autor nahodí udičku a neskôr to aj dotiahne, čo mnohí iní autori nerobia. Akoby zabúdali na motivickú rovinu a konanie postáv.

 

     Víťazné dielo musí byť podľa Petra Holku kultivované, originálne a Igor Hochel si myslí, že aj v niečom objavné, musí vyvolať zvedavosť a dokáže prekvapiť. A samozrejmosťou je kvalitná štylizácia a bezchybný pravopis.


     Dobrou správou je, že takéto dielo sa vo finálovej 12-tke podarilo nájsť. A jej autorkou je žena, ktorá je podľa porotcov jednoznačne talent, o ktorom ešte budeme veľa počuť. „Udeliť Literárnu cenu Mám talent tejto autorke sa rozhodne nemusíme hanbiť. Je to mimoriadne dielo,“ pritakáva Marián Leško.


    
Kto je teda víťazom LC MT?


     Porota spolu so zástupcami Mám talent sa dohodli, že laureáta zverejnia až 21.septembra na slávnostnom vyhlásení. Prítomní tam budú nielen všetci porotcovia, ale aj gestori Mám talent a množstvo novinárov. V ten deň vydavateľstvo Ikar vyhlási laureáta LC MT, predstaví už vytlačenú víťaznú knihu a spolu s ňou ďalšie štyri knihy z Mám talent (Nový život bez chlapa od Bulessa vychádza už v auguste, oficiálne bude však uvedený do života spolu s ostatnými).

     Porota sa na víťazovi zhodla jednohlasne a bez akýchkoľvek výhrad. Zároveň sa dohodli zverejniť prvú trojku (v abecednom poradí):

 

Barbara Cisková: V pazúroch moci
Daniela Peleščáková: Prebuď sa!
Katarína Tholtová: Nočné motýle


Prvej trojke blahoželáme a tešíme sa na veľké stretnutie 21.septembra 2010.


Návštevník

 

Autor

 
Spýtajte sa
 

Literárny stĺpček

 

Užitočné linky

 
 

Autori

 
 

Hodnotenie vydavateľstva

 

 

Projekt

mediálne
podporujú: