IKARIKAR http://www.ikar.sk

Zuzana Borbuliaková

 

Hľadaj, Zase ona (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Prečo?, Pohľad z okna, Odpor k básňam (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Básne spod stanice, Mama, Odsudená k slzám (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Nádej, Otvorená zlomenina srdca, Zranená (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Prostá, Non Serviam 2 , Umrlec (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Konečne milujem, Keď sa takto večer nudím..., Neďakuj bohu (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Hlbiny, Non Serviam , Pohanský sen (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Trpké, Obeť z lásky, Zničená (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Späť, Žízeň, Súdená (Zuzana Borbuliaková)4.10.2009
 

... ... pokračovanie
 
 

Obeta, Už nie je, Ach tie vločky (Zuzana Borbuliaková)1.10.2009
  

Projekt

mediálne
podporujú: