IKARIKAR http://www.ikar.sk

Zuzana Ceperková

 

Prečo ľudia nechcú kyslík? (Zuzana Ceperková)14.4.2010
 

Cesta-necesta, autobus-neautobus, ľudia-neľudia. No ja nie som sudca a preto mi neprináleží veci a ľudí súdiť, tak ich len posúdim. Už nejeden z nás prežil cestu-necestu v autobuse-neautobuse s drzým šoférom, nazvime ho Pripomienko. ... pokračovanie
 

Návštevník

 

Profil autora

Zuzana Ceperková

O mne

Som! Napriek všetkému a za každých okolností som! Snažím sa žiť dostatočne optimisticky, vždy s úsmevom na tvári. Vediem literárny klub v mieste bydliska, som členkou Sabinovského ochotníckeho súboru (divadelného) a momentálne končím bakalárske štúdium na PU, odbor knižničné a informačné štúdiá.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: