IKARIKAR http://www.ikar.sk

Návštevník

 

Profil autora

Zuzana Kubičková

O mne

Mám 16 rokov, študujem na španielskom bilingválnom gymnáziu. Zbožňujem cudzie jazyky, všetko čo sa týka umenia, tanec a predovšetkým rada píšem. Je to istý druh uvoľnenia mysle a ducha. Keď píšem dávam na papier alebo do počítača kúsok môjho ja... A myslím, že to by malo byť prioritou tvorby diel..či už poézie alebo prózy.

 

Všetky moje diela


 

Projekt

mediálne
podporujú: